Årsmöte 2022

Hej alla Färjenäsare !

Datum för årsmötet är nu fastställt enligt föjande:

Onsdagen den 8 juni kl. 18 i klubbhuset. OBS ! att det är en onsdag och tiden kl. 18

FSMK-bladet kommer att utskickas i tid före årsmötet och där bifogas även fakturan för medlemsavgift etc.

Vi planerar nu dessutom för en vårfest onsdagen den 25 maj (dagen före Kristi Himmelfärd och gökotta). Mer information kommer……

Glöm ej heller varken arbetsdag och kommande loppis….

Sune