Färjenäs Seglareklubb är en förening med traditioner och bildades 1933 på Mobergs Båtvarv vid Färjenäs. 1934 ändrades så namnet på klubben till Färjenäs Segel & Motorbåtsklubb, förkortat till FSMK. Första klubbhuset byggdes även på Färjenäs men verksamheten flyttades under 1940 till Arendal där man verkade fram till 1970 då det åter var dags att flytta, denna gång blev det till Björlanda Kile där klubben idag har sitt klubbhus som invigdes 1972.

Lite kuriosa och citat från gamla minnesanteckningar:

• Redan i augusti 1933 anordnades en sillsexa, pris 2 kr per par. Varje man skulle ha med sig en kvarter brännvin, om fästmö medtages – en halv liter !
• I januari 1940 enades man om att de medlemmar ”som hade sällskap” kunna äga tillträde till filmvisning på årsmötet !
• 10-års jubileum hölls i oktober 1943, varje festdeltagare skulle lämna 250 gr. kött, ½ kupong bröd, 25 gr. smör samt 25 sockerbitar
• 1953 bildades damklubben ”Gastarna” för upprustning av klubbhuset med gardiner, dukar etc.
• 1979 kunde plötsligt damer väljas in i klubben och medverka på möten eftersom även ”damer räknas som personer”
• 1992 ändrades stadgarna till ”fritt inval av medlemmar”

Från att ha varit en mycket aktiv seglingsklubb med mycket kappsegling på programmet har kanske klubben idag ändrat inriktning till att omfatta mycket annan verksamhet. Inom moderklubben finns dock en seglingsklubb för kappseglingsverksamhet, men i den stora och fina klubbstugan som vi är mycket stolta över finns en väldigt fin och uppskattad verkstad som är flitigt utnyttjad. Det finns även ett större antal förvaringsskåp som uthyres till klubbmedlemmar i mån av tillgång.

Den verksamhet som har bedrivits är som exempel motorkurserna som har varit en röd tråd i klubben, dessa kurser har varit mycket attraktiva. På senare tid har kursverksamheten utvecklats vidare inom olika områden. Temakvällar med olika ämnen arrangeras både vår och höst. Det finns även en mycket aktiv konstsektion som träffas en gång per vecka under vintersäsongen och har mycket trevligt tillsammans, under dessa kvällar förekommer även musik och bridge. Till detta förekommer fredagsträffar ( 1:a fredagen i varje månad) där vi har knytkalas med allsång, dans med mera. Det arrangeras även fester av olika slag.

För att klubben skall kunna hållas levande är vi naturligtvis i kontinuerligt behov av nya och bra idéer som ju endast kan ske genom förnyelse och att medlemmarna själva är aktiva och deltager i klubbverksamheten. Vi är därför angelägna om att såväl nya som gamla medlemmar ställer upp på våra möten som består av årsmöte och höstmöte samt på de arbetsdagar som utlyses, i regel en på våren samt en arbetsdag på hösten. Inom styrelsen för FSMK vill vi därför betona vikten av att alla medlemmar är aktiva i klubben – annars är risken stor att klubben kommer att gå en tynande framtid till mötes.

Styrelsen inom FSMK