Steg 1: Läs vår historik, information om klubben, vilka förmåner du får och vad som förväntas av dig som medlem. För att ta del av denna information: klicka här
Steg 2: Klicka på ”Bli medlem” , se undermeny ”Inträdesanmälan”
Steg 3: Medlemsansvarig återkommer och bokar en tid för en kort introduktionsträff med dig; i enlighet med våra stadgar. Det är ju också bra för dig att se och höra lite mer om klubben.
Steg 4: om du blir invald av styrelsen, så får du en faktura och betalar din medlemsavgift. Om du väljs in på hösten – från september till och med december – betalar du endast avgift för nyckel till klubbstugan 200 kr (om du har behov av en sådan). Årsavgiften är för närvarande på 375 kr – betalar du efter kommande årsskifte; Förfallodag enligt utsänd faktura. Om du väljs in på våren betalar du årsavgiften efter utsänd faktura.
Via medlemsansvarig i FSMK kan du få ut en nyckel till klubblokalen. Kostnad för nyckel är för närvarande 200 kr (en engångskostnad som ej återbetalas).
Steg 5: Du får det senaste FSMK-bladet (vår tidning), våra stadgar finner du här, klicka här. Som sagt, Välkommen till oss!