Steg 1: Läs vår historik, information om klubben, vilka förmåner du får och vad som förväntas av dig som medlem. För att ta del av denna information: klicka här
Steg 2: Klicka på ”Bli medlem” , se undermeny ”Inträdesanmälan”
Steg 3: Medlemsansvarig återkommer och bokar en tid för en kort introduktionsträff med dig; i enlighet med våra stadgar. Det är ju också bra för dig att se och höra lite mer om klubben.
Steg 4: om du blir invald av styrelsen, så får du en faktura och betalar din medlemsavgift. Om du väljs in på hösten – från september till och med december – betalar du endast avgift för nyckel till klubbstugan 400 kr (om du har behov av en sådan). Årsavgiften är för närvarande på 375 kr – betalar du efter kommande årsskifte enl. förfallodag enligt utsänd faktura. Om du väljs in på våren betalar du årsavgiften efter utsänd faktura.
Via medlemsansvarig i FSMK kan du få ut en nyckel till klubblokalen. Kostnad för nyckel är för närvarande 400 kr (200 kr av dessa är en avgift och övriga 200 kr är en deposition och återbetalas vid retur av nyckel).
Steg 5: Du får det senaste FSMK-bladet (vår tidning), våra stadgar finner du här, klicka här. Som sagt, Välkommen till oss!