Jag/Vi samtycker att delar av min information kan komma att publiceras på klubbens hemsida (Namn och båt i samband med information om nya medlemmar)