Information för medlemssökande
Färjenäs Seglareklubb är en förening med traditioner och bildades 1933 på Mobergs Båtvarv vid Färjenäs. 1934 ändrades så namnet på klubben till Färjenäs Segel & Motorbåtsklubb, förkortat till FSMK. Första klubbhuset byggdes även på Färjenäs men verksamheten flyttades under 1940 till Arendal där man verkade fram till 1970 då det åter var dags att flytta, denna gång blev det till Björlanda Kile där klubben idag har sitt klubbhus som invigdes 1972.
Från att ha varit en mycket aktiv seglingsklubb med mycket kappsegling på programmet har kanske klubben idag ändrat inriktning till att omfatta mycket annan verksamhet. Inom moderklubben finns dock en seglingsklubb för kappseglingsverksamhet, men i den stora och fina klubbstugan som vi är mycket stolta över finns en väldigt fin och uppskattad verkstad som är flitigt utnyttjad. Det finns även ett större antal förvaringsskåp som uthyres till klubbmedlemmar i mån av tillgång.

Vad får du ut som medlem
Den verksamhet som har bedrivits är som exempel motorkurserna, dessa har varit en röd tråd i klubben, dessa kurser har varit mycket attraktiva. På senare tid har kursverksamheten utvecklats vidare inom olika områden. Temakvällar med olika ämnen arrangeras både vår och höst. Det finns även en mycket aktiv konstsektion som träffas en gång per vecka under vintersäsongen och har mycket trevligt tillsammans, under dessa kvällar förekommer även musik och bridge. Till detta förekommer fredagsträffar ( 1:a fredagen i varje månad) där vi har knytkalas med allsång, dans med mera. Det arrangeras även fester av olika slag.
Vi betonar återigen att du har tillgång till en välutrustad verkstad som är flitigt utnyttjad under hela året samt möjligheten att hyra förvaringsskåp.

Vad förväntas av dig som medlem
För att klubben skall kunna hållas levande är vi naturligtvis i kontinuerligt behov av nya och bra idéer som ju endast kan ske genom förnyelse och att medlemmarna själva är aktiva och deltager i klubbverksamheten. Vi är därför angelägna om att såväl nya som gamla medlemmar ställer upp på våra möten som består av årsmöte och höstmöte samt på de arbetsdagar som utlyses, i regel en på våren samt en arbetsdag på hösten. Inom styrelsen för FSMK vill vi därför betona vikten av att alla medlemmar är aktiva i klubben – annars är risken stor att klubben kommer att gå en tynande framtid till mötes.
Om du känner att ovanstående rader kan stämma in på dig är du välkommen med inträdesansökan för att bli medlem i en klubb som kanske är lite annorlunda till sin verksamhet – men vi som är aktiva kan försäkra att vi har mycket trevligt tillsammans !

Välkommen med din inträdesansökan. Klicka här för att komma till medlemsansökan

Styrelsen inom FSMK