Senioraktiviteter

Vi har två senioraktiviteter under våren 2022. En aktivitet är den 19 april med visning av bilder från en kanalfärd i England (har visats tidigare). Den andra aktiviteten är i …

Årsmöte 2022

Hej alla Färjenäsare ! Datum för årsmötet är nu fastställt enligt föjande: Onsdagen den 8 juni kl. 18 i klubbhuset. OBS ! att det är en onsdag och tiden kl. …

BÅTLOPPIS

Vi planerar nu för en båtloppis som skall äga rum den 7 maj 2022 Läs mer under FSMK årskalender

GDPR – Dataskyddsförordningen

Personuppgifter – Dataskyddsförordningen Under en följd av år har exempelvis personuppgifter med mera reglerats genom Personuppgiftslagen förkortat PUL Från och med 2018-05-25 kommer denna lag att ersättas med en ny …

Integritetspolicy FSMK

General Data Protection Regulation Den 25.e maj år 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft vilket bland annat innebär att kraven på hantering av personuppgifter stärks. Det kommer behövas nya …